Baza danych eksperymentalnych

Badane Paliwa

Paliwo Stężenia
Wodór-powietrze 15, 20, 25, 30, 40, 50, 55, 60 %H2
Wodór-tlen 15, 20, 50, 66, 90 %H2
Metan-powietrze 9.5 %CH4
Metan-tlen 10, 20, 33, 40 %CH4
Propan-powietrze 4.0, 5.0 %C3H8
Propan-tlen 10, 17, 20, 30, 36, 40 %C3H8

Wyszukiwarka


Proszę pamiętać o zaznaczeniu wszystkich pól w przeglądarce